Basisondewijs

                        Vrijeschool Christophorus

Op het schoolterrein vindt u: 

  • het kindercentrum Christoffeltje    
  • twee kleuterklassen
  • de onderbouw met klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8) 

Vrijeschool Christophorus groeit al een aantal jaren gestaag. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 telt zij maar liefst 145 leerlingen, bijna een verdubbeling ten opzichte van  8 jaar geleden.  De aanwas heeft mogelijk tot gevolg dat er in het komende schooljaar een derde kleuterklas zal starten.

Behalve de instroom vanuit de eigen kleuterklassen is er ook veel nevenstroom van kinderen uit het regulier basisonderwijs.  De ervaring leert dat zij zich snel thuis voelen in het vrijeschoolonderwijs.

De huidige schoolruimte loopt sinds dit schooljaar duidelijk tegen haar grenzen aan;  Er zou dan ook verbouwd moeten worden waarvoor reeds de tekeningen klaarliggen. Een andere insteek om tot een oplossing te komen is de gedachte dat de doorlopende leerlijn van 0 tot 18 jaar nu ook fysiek gewenst is. Er wordt derhalve thans onderzocht óf en hoe de basisschool een eigen, afgeschermde ruimte kan worden  gegeven (met eigen ingang en speelplaats) in een deel van het gebouw van het BC Broekhin. 

Schouwberg 27, 6041 AG Roermond

in het stadsdeel Leeuwen

tel: 0475 – 333160

Schoolleider: Lizet Cobben