Home

Hartelijk welkom bij de oudervereniging VVML !

Initiatiefnemer van het voortgezet vrijeschoolonderwijs in Roermond en convenantpartner van Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Onze website is samengesteld om ouders en kinderen zo goed mogelijk te informeren over zowel het basis als voortgezet vrijeschoolonderwijs in Roermond. In dit kader zijn wij verheugd te kunnen melden dat er met ingang van het schooljaar 2017-2018 in onze stad een doorlopende leerlijn is ontstaan in het vrijeschoolonderwijs: van kindercentrum tot en met het eindexamen, van 0 tot en met 18 jaar!  

Waardevol onderwijs

De vrijeschool bouwt mee aan een buitengewoon goede startkwalificatie voor het volwassen leven!  

Een bezoekje aan een vrijeschool toont een wereld aan jonge mensen die volop in de ontwikkelingen van de huidige tijdsgeest staan en zich tegelijkertijd erg thuis voelen in onderwijs dat gebaseerd is op antroposofische inzichten en tradities.

Van abstracte, cognitieve kennis alléén wordt onze samenleving niet als vanzelfsprekend ook een sociale samenleving. Daarom streven vrijescholen bij hun leerlingen na dat kennis mag landen op een dikke laag zelfvertrouwen, gezonde wilskracht,  intrinsieke motivatie en een kunstzinnig en creatief bewustzijn. Hiermee wordt de nieuwe generatie van grote waarde voor zichzelf, de medemens en de maatschappij.

Diploma De vrijeschoolleerling sluit de basisschool af met de erkende IEP toets; De leerlingen in het voortgezet onderwijs sluiten de profielvakken af met een CITO en/of Staatsexamen op VWO, HAVO en VMBO-t (+) niveau.