Inzoomen op de 7, 8e en 9e klas
 • De lokalen van de 7e, 8e en 9e klas zijn gevestigd in de linker vleugel van het kleine gebouw van BC Broekhin Roermond, ook wel ‘Gebouw 32’ genoemd;
 • De leerlingen kunnen hun spullen tussentijds opbergen in de kluisjes van de vrijeschoolafdeling;​
 • Elke klas heeft een vast lokaal dat is ingericht met houten meubilair; ​
 • De mentoren verzorgen jaarlijks het overgrote deel van de periodelessen alsook de eigen vakles waarvoor ze een 1e of 2e graad bevoegdheid hebben. Hierdoor leren mentor en kinderen elkaar erg goed kennen; ​
 • Daarnaast verzorgen overige, bevoegde vakdocenten de vaklessen. Over het algemeen komen zij naar het vaste lokaal van de klas toe;​
 • Voor de kunstvakken zoals o.a. smeden en houtbewerken is er een prachtige buitenwerkruimte gecreëerd in de tuin;​
 • Tijdens de eerste drie leerjaren wordt er tijdens alle lesuren klassikaal onderwijs gegeven volgens een vast rooster. De lessen duren 50 minuten;​
 • Op het lesrooster staat een combinatie van algemene vakken en vrijeschoolvakken;​
 • Ook tijdens de algemene vakken is de vrijeschoolpedagogiek en didactiek leidend;​
 • Iedere ochtend start met periodeonderwijs:  de stof sluit bewust aan op de levensfase van het kind zodat het intrinsiek wordt aangesproken;​
 • Omdat de gangbare lesboeken niet op vrijeschoolonderwijs en haar doelen zijn ingericht, biedt de docent veelal eigen lesmateriaal aan;​
 • Van de kinderen wordt verwacht dat zij de stof netjes verwerken in hun (periode-)schriften. De theoretische informatieverwerking geschiedt handmatig en het resultaat wordt streng beoordeeld;​
 • In de 7e en 8e klas wordt vooralsnog bewust spaarzaam getoetst,  juist omdat een zichtbare groei boven het cijfermeten staat;​
 • Tot aan de 9e klas staan op de rapporten geen cijfers;​
 • De rapporten maken deel uit van het portfolio waarin persoonlijke beschouwingen van zowel leraar als leerling zijn opgenomen;​
 • In de 9e klas wordt de vaklesstof met meer regelmaat getoetst. Er worden nu ook vaker methodeboeken gebruikt zodat er aansluiting ontstaat op het PTA in de 10e klas;​
 • Een speciaal programma alsook gesprekken met een decaan ondersteunen de leerlingen bij het kiezen van een profiel in de loop van de 9e klas;
 • Elk schooljaar gaan de klassen op werkkamp.​
 • De leerlingen lopen elk jaar een stage die aansluit bij de levensfase.​
 • Per klas zijn er 2 klassenouders die de mentor ondersteunen bij het organiseren van de jaarfeesten en het kamp; 
 • Zij nemen bovendien zitting in een ouderpanel dat 3 keer per jaar met de teamleider van de vrijeschoolafdeling praat over hetgeen kinderen aan hun ouders terugkoppelen over de praktijk. 

Vakken: 

LO

Duits

Latijn

Etsen

Frans

Grieks

Textiel

Engels

Biologie

Smeden

Filosofie

Tekenen

Literatuur

Wiskunde

Economie

Schilderen

Nederlands

Astronomie

Scheikunde

Heemkunde

Natuurkunde

Voedingsleer

Geschiedenis

Houtbewerken

Aardrijkskunde