Kenmerken vrijeschoolonderwijs PO & VO
 • ‘Zielenkracht staat boven materie’: innerlijke wilskracht, intrinsieke motivatie, een kunstzinnig en creatief bewustzijn, zelfvertrouwen en autonomie zijn hele belangrijke kwaliteiten voor het leven en een gezonde basis voor het cognitieve leerproces; 
 • De lesstof wordt op vrijescholen ‘ontwikkelstof’ genoemd. Het leerplan volgt  de 4 ontwikkelingsfasen: 0-7 jaar   7-14 jaar   14-21 jaar   21-28 jaar
 • De lesdagen zijn ritmisch opgebouwd door een afwisseling tussen hoofd, hart en handen:
  • Hoofd: met cognitieve kennis vindt het kind zijn/haar plaats in de economische wereld.
  • Hart: filosofie,  natuur en heelal zoeken verbinding met de geest.
  • Handen: kunstzinnig onderwijs en sport spreken het scheppend hart en het
 • fysiek van het kind aan.
 • Periodeonderwijs: het hele jaar door worden de eerste twee lesuren van de dag tal van vakken en onderwerpen uitgediept in telkens drie aaneengesloten weken;   
 • Er is sprake van levend onderwijs:  de leraren ontwikkelen als professional en liefhebber van hun vak eigen lesmateriaal dat aansluit op een specifieke levensfase. Van de 1e tot aan de 9e klas worden spaarzaam vaststaande leermethodes gebruikt; 
 • Handgeschreven verwerking van de lesstof: de leerlingen verwerken alle lesstof op eigen wijze in hun periodeschriften. Op deze manier wordt de Nederlandse taal intensief beoefend en ontstaat er tegelijkertijd een persoonlijk boekwerk.
 • Er wordt van de leerlingen gevraagd dat zij hun werk netjes en nauwgezet vormgeven.   
 • Kringgesprekken: hierin staat een wezenlijke ontmoeting, het onderhouden van wederzijds respect voor elkaar en de wereld als geheel, centraal. 
 • Op kamp en werkweek: vanaf klas 5 gaan de leerlingen een aantal dagen van huis om samen in een andere omgeving deel te nemen aan passende werkzaamheden en activiteiten. 
 • Pedagogische vergaderingen: de klassenleraar, de mentor en de vakdocenten hebben een wekelijks terugkerend overleg over het onderwijs en de kinderen in hun klas. Indien gewenst worden er kindbesprekingen gehouden waarbij de ouders en een antroposofisch arts zijn uitgenodigd. 
 • De keuze voor natuurlijke materialen bij de inrichting van de lokalen.
 • Aandacht voor de jaarfeesten en de achterliggende symboliek.
 • Grote saamhorigheid tussen school, ouders en kinderen.