Lid worden

Het BC Broekhin heeft als scholengemeenschap een rijke traditie in het organiseren van regulier onderwijs;  De bijzondere eigen identiteit van de vrijeschoolafdeling behoeft derhalve bij elke ontwikkeling telkens wat extra aandacht. 

De VVML is de partij die vlak na de oprichting van de afdeling zich statutair het doel heeft gesteld om die identiteit, alsook kwaliteit en doorontwikkeling, maximaal te bevorderen bij én met onze partners. Uw lidmaatschap is dé manier om het belang dat wij behartigen te ondersteunen en mee te helpen waarborgen. 

De contributie van 15 euro is op haar beurt noodzakelijk om de PR-opdracht van de vereniging te realiseren. De kleine bijdrage wordt louter en alleen aangewend voor:

  • het onderhouden en promoten van de website als middel om het vrijeschoolonderwijs in de regio (PO en VO) breed onder de aandacht te brengen.
  • het organiseren van voordrachten en workshops 
  • het voeren van een zakelijke bankrekening
  • reiskostenvergoeding indien er werkbezoeken worden afgelegd aan andere

       regio’s en/of indien er studiedagen in het land worden bijgewoond.

Het dagelijks bestuur raadpleegt bij bijzondere en kostbare projecten eerst de leden en verantwoordt zich voor alle jaarlijkse uitgaven tijdens een algemene ledenvergadering. 

​ Triodos Bank NL45TRIO 0197 697 062