Oud-bestuurders VVML

Vijf ouders met kinderen op Vrijeschool Christophorus in Leeuwen koesterden een droom: het realiseren van een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs. Zij wilden dat hun kinderen en klasgenootjes ook als middelbare scholieren konden blijven genieten van dit prachtige onderwijs. Weliswaar was het al mogelijk om door te stromen naar het Bernard Lievegoed in Maastricht en het Novalis in Eindhoven. Maar met een vrijeschool voor voortgezet onderwijs in de eigen stad zou het kind heel wat reistijd worden bespaard en zou het makkelijker zijn om met zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes uit klas 6 (groep 8) samen naar school te blijven gaan. 

Dankbaar zijn wij voor de goede samenwerking met de gemeente Roermond, met het College van Bestuur van SOML, met de directie van het BC Broekhin, voor de gouden adviezen van Aernout Henny (oprichter Bernard Lievegoed in Maastricht) en voor de komst naar Roermond van Marcel Seelen vanuit de Geert Groote School in Amsterdam. Gesteund door al deze partijen maakten de vijf ouders het mogelijk dat de Vrijeschool Roermond in augustus 2013 kon starten als een afdeling met een eigen pedagogische visie. 

Het tweede bestuur dat in juni 2015 aantrad, zag het voornamelijk als haar taak om een volledige en volwaardige afdeling te helpen realiseren met vrijeschoolonderwijs tot en met het eindexamen. Hierbij zou de vrijeschoolpedagogiek, didactiek en thematiek zich dusdanig moeten gaan verankeren dat de vrijeschoolafdeling van BC Broekhin zich met recht kan gaan meten met zelfstandige vrijescholen in Nederland. Dit leidde in het schooljaar 2017-2018 tot een definitieve doorontwikkeling naar klas 10/11/12. Het onderwijs in deze leerjaren behoeft van het nieuwe bestuur aandacht voor evaluatie en ook inzet voor verdere, autonome consolidatie van de vrijeschoolfilosofie.

Bovendien heeft het tweede bestuur sinds 2016 bij SOML doorlopend de aandacht gelegd op de komst van een brede vrijeschool in Roermond. In december 2016 legde zij deze wens tevens neer bij D’66 wethouder Pleyte van Onderwijs. Het samenvoegen van PO en VO zal leiden tot een krachtige identiteitsimpuls in Roermond en in de regio!  

Het tweede bestuur heeft afscheid genomen in de wetenschap dat in aanloop naar het schooljaar 2018-2019 een eerste aanzet tot een brede vrijeschool mogelijk wordt gemaakt.

Initiatiefnemers: Bram Looij, Caroline van Velzen, Rob Verheyen Jolanda Houben en Jacqueline Muermans Tweede bestuur: José van Willick, Ilona Danckaert en Cynthia Uijens