Publicaties

De staat van het vrijeschoolonderwijs

Aantal leerlingen vrijescholen groeit met 35%

PO en VO mogelijk als één brede vrijeschool in BC Broekhin?

Een tussenjaar aan de Vrije Hogeschool.

Eerste Internationale vrijeschool in Den Haag

Kunstonderwijs als middel

Vrijescholen: pak die ruimte!

Ook in België groei van Vrijescholen.

(On-)zin van de 21e eeuwse vaardigheden door Gert Biestra, onderwijspedagoog en hoogleraar.

Heterogeen onderwijs:Pleidooi van Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad in het programma Buitenhof.

Het onderwijs in Finland als equivalent

‘Gun kinderen eigen tempo’

‘Laat kinderen spelend leren’

‘Alles draait om de bezieling’

Interview met Gert Biestra over pedagogiek in het onderwijs.