Voortgezet onderwijs

Toelatingsniveau

Om toegelaten te worden tot het vrijeschoolonderwijs op BC Broekhin is er vanuit de basisschool het adviesniveau VWO, HAVO of VMBO-t(+) gegeven.  Dit wordt door het BC Broekhin, samen met de CITO-score, geregistreerd. 

 Theoretische indeling leerjaren

Op vrijscholen spreekt men van klassen. Na de 6e klas (groep 8) wordt er in het voortgezet onderwijs gewoon doorgeteld: 

 De middenbouw:

  • de 7e klas is de brugklas 
  • de 8e klas is het tweede leerjaar (voorlopig niveauadvies)
  • de 9e klas is het derde leerjaar (definitief niveauadvies en profielkeuze)

De bovenbouw:

  • de 10e klas is het vierde leerjaar (VMBO-t of t+ eindexamen)
  • de 11e klas is het vijfde leerjaar (HAVO eindexamen)
  • de 12e klas is het zesde leerjaar (VWO eindexamen)
  • Deze drie jaar worden ook wel de bovenbouw genoemd.

Heterogene samenstelling in alle leerjaren

Alle mensen vormen tezamen de ziel van de samenleving.  

Net zoals op de basisschool zitten de leerlingen in het voortgezet onderwijs hun hele schooltijd met alle leerniveaus bij elkaar. Wereldwijd is dit de norm, Nederland vormt hier met de niveauscheidingen vanaf de brugklas een uitzondering in. Het sociaal en cognitief leren met én van elkaar is echter een goede waarborging voor blijvende sociale verbindingen. Het  gevolg is een maatschappij waarin mensen zich betrokken voelen bij elkaar.

Diploma

In het schooljaar 2016-2017 hebben alle 12 leerlingen uit de eerste  VMBO-t lichting hun diploma in ontvangst mogen nemen! Dit schooljaar is het de beurt aan de eerste lichting HAVO en de tweede lichting VMBO-t.